VIETSE thực hiện sứ mệnh của mình thông qua 4 hoạt động chính

Mục tiêu của VIETSE

Mục tiêu tổng thể của VIETSE là thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam diễn ra một cách công bằng, hiệu quả và bền vững, phù hợp với luật pháp quốc gia và các hiệp định quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Các mục tiêu cụ thể của VIETSE như sau: 

Nghiên cứu và cung cấp các phân tích khoa học nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam diễn ra một cách bền vững.
Xây dựng nền tảng chia sẻ thông tin, kết nối các chuyên gia trong nước và quốc tế trong lĩnh vực năng lượng và bảo vệ khí hậu.
Tổ chức diễn đàn đối thoại chính sách và kỹ thuật giữa các bên liên quan (các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, đối tác phát triển, doanh nghiệp, NGO và cộng đồng) nhằm góp phần thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững và Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.
1829-1750-max-300x287
Play Video

Video giới thiệu
về chúng tôi

+ 0 Mạng lưới
Chúng tôi là thành viên
chính thức
+ 0 Đối tác
Trong hoạt động
nghiên cứu
+ 0 Báo cáo
Đã thực hiện trong suốt
thời gian qua
+ 0 Diễn đàn
Được thực hiện
liên tục

MẠNG LƯỚI ĐỐI TÁC

Đăng kí cập nhật thông tin mới nhất

Địa chỉ: Tầng 7 – Tòa nhà 18 Lý Thường Kiệt, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: +84 (0) 243 204 5554

Email: info@vietse.vn

VIETNAM INITIATIVE FOR ENERGY TRANSITION

SÁNG KIẾN VỀ CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Vietse © 2022. All Rights Reserved