Trang chủ

Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIET) là một đơn vị nghiên cứu độc lập, đóng vai trò là cầu nối giữa các hoạt động nghiên cứu và thiết kế chính sách, với sứ mệnh thúc đẩy quá trình chuyển đổi hệ thống năng lượng Việt Nam một cách bền vững và đáng tin cậy.

Kết quả nghiên cứu của VIET dựa trên quan điểm độc lập tự chủ trong nghiên cứu khoa học của từng chuyên gia. Là Doanh nghiệp Xã hội phi lợi nhuận, VIET cam kết thực hiện các hoạt động vì mục tiêu đóng góp cho sự phát triển của xã hội, quốc gia.

Giá trị cốt lõi của VIET:
Trách nhiệm
Liên kết – độc lập
Uy tín
Hạnh phúc
Xuất sắc

Đăng kí cập nhật thông tin mới nhất