Trần Hồng Vân

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI – Hoạt động hợp tác giữa Quỹ Đối tác Chuyển dịch Năng lượng & Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp trong việc Hỗ trợ các Doanh nghiệp Năng lượng Nhà nước xây dựng lộ trình hướng tới phát thải ròng bằng không

Ông Đinh Thế Phúc – Vụ trưởng, Vụ Năng lượng, Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp phát biểu tại Hội nghị Hà Nội, 19/7/2022 – Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp phối hợp với Quỹ Đối tác Chuyển dịch Năng lượng tổ chức Hội nghị triển khai […]

Thông cáo Báo chí – Tọa đàm “Tối ưu hóa Khai thác tiềm năng chất thải rắn tại Việt Nam”

Hệ thống thông tin GIS về tiềm năng rác thải là công cụ hỗ trợ Việt Nam biến rác thành tài nguyên.Hà Nội, 19/7/2022 – Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIETSE) tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Tối ưu hoá khai thác tiềm năng chất thải rắn tại Việt Nam”. Tọa đàm […]

Đăng kí cập nhật thông tin mới nhất

Địa chỉ: Tầng 7 – Tòa nhà 18 Lý Thường Kiệt, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: +84 (0) 243 204 5554

Email: info@vietse.vn

VIETNAM INITIATIVE FOR ENERGY TRANSITION

SÁNG KIẾN VỀ CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Vietse © 2022. All Rights Reserved