Hội nghị Triển khai – Hoạt động hợp tác giữa Quỹ Đối tác Chuyển dịch Năng lượng & Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp trong việc Hỗ trợ các Doanh nghiệp Năng lượng Nhà nước xây dựng lộ trình hướng tới phát thải ròng bằng không

Hà Nội, 19/7/2022 – Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp phối hợp với Quỹ Đối tác Chuyển dịch Năng lượng tổ chức Hội nghị triển khai […]