Green Energy Strategy Institute (GESI)

Viện Chiến lược Năng lượng Xanh (Green Energy Strategy Institute – GESI), được thành lập vào năm 2009, chuyên cung cấp các nhận định chuyên môn dựa trên các bằng chứng khoa học làm nền tảng cho các cuộc đối thoại chính sách về năng lượng tại Hàn Quốc. GESI cung cấp các khuyến nghị chính sách, các phân tích độc lập và minh bạch cho sự phát triển năng lượng tái tạo bền vững ở Hàn Quốc.