Iniciativa Climática de México (ICM)

Sáng kiến Khí hậu Mexico (Iniciativa Climática de México – ICM) là một tổ chức phi chính phủ được thành lập vào năm 2016 với mục tiêu giảm lượng khí thải nhà kính cho Mexico. ICM đã công bố nhiều tài liệu nghiên cứu chất lượng cao về hiện trạng và xu hướng các chính sách biến đổi khí hậu, năng lượng, giao thông vận tải cho Mexico. ICM đã chủ trì nhiều cuộc đối thoại chính sách cấp cao về bảo vệ khí hậu, năng lượng và giao thông với Chính phủ, Quốc hội Mexico và các hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức song phương, đa phương cũng như các tổ chức phi chính phủ.