Renewable Energy Institute (REI)

Viện Năng lượng Tái tạo (Renewable Energy Institute – REI) được thành lập sau sự cố hạt nhân tại Fukushima, nhằm hướng tới một xã hội dựa trên nguồn năng lượng tái tạo ở Nhật Bản và các nước láng giềng. REI thực hiện các nghiên cứu chính sách năng lượng tái tạo và giới thiệu kiến ​​thức toàn cầu về năng lượng tái tạo. REI cũng tập trung vào cải cách hệ thống điện để tạo ra một thị trường điện linh hoạt và minh bạch, tăng cường tiếp cận nguồn điện năng lượng tái tạo qua lưới điện.