ĐỐI TÁC

Chuyển dịch Năng lượng Agora (Agora Energiewende) là một tổ chức nghiên cứu uy tín quốc tế chuyên thực hiện các hoạt động nghiên cứu, tư vấn và định hướng các quyết định chính sách về năng lượng sạch tại Đức, Châu Âu và trên toàn cầu. Agora được thành lập vào năm 2012 bởi European Climate Foundation (ECF) và Mercator Foundation, đặt trụ sở tại Berlin, Đức với mục tiêu giải quyết những thách thức đặt ra bởi quá trình chuyển dịch năng lượng. Kể từ khi thành lập, Agora Energiewende đã trở thành một trong những viện nghiên cứu về chính sách năng lượng hàng đầu của Châu Âu. 

Viện Khí hậu và Thành phố bền vững (Institute for Climate and Sustainable Cities – ICSC) là một tổ chức phi chính phủ quốc tế với mục tiêu thúc đẩy công bằng chính sách khí hậu và phát triển carbon thấp, bảo vệ khí hậu. Trụ sở của ICSC đặt tại Philippines, ICSC tham gia cung cấp các nghiên cứu về lĩnh vực chính sách năng lượng và khí hậu tầm quốc tế, đặc biệt là khu vực châu Á. ICSC đóng góp vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hành động bảo vệ khí hậu toàn cầu hiệu quả và thỏa thuận khí hậu Paris.

Viện NewClimate (NewClimate Institute – NewClimate) hỗ trợ nghiên cứu và thực hiện hành động chống biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Tổ chức này thiết lập và chia sẻ kiến thức về các cuộc đàm phán khí hậu quốc tế, theo dõi các hành động vì bảo vệ khí hậu, khí hậu và phát triển, tài chính khí hậu và cơ chế thị trường carbon. NewClimate kết nối cập nhật nghiên cứu với các quy trình ra quyết định toàn cầu trên cơ sở thực tế, đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu tham vọng hành động chống lại biến đổi khí hậu và góp phần tìm kiếm các giải pháp bền vững và công bằng.

Viện Cải cách các Dịch vụ Thiết yếu (Institute for Essential Services Reform – IESR), có trụ sở tại Indonesia, là tổ chức nghiên cứu và vận động chính sách về năng lượng và môi trường. IESR được thành lập vào năm 2007, tiền thân là Nhóm Công tác về Tái cấu trúc ngành Điện (WGPSR) tổ chức xã hội dân sự đầu tiên khuyến khích sự tham gia của công chúng vào việc xây dựng các chính sách và quyết định trong ngành điện ở Indonesia.

GIZ

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH là tổ chức Hợp tác phát triển Đức, có trụ sở tại Bonn và Eschborn. GIZ có trên 50 năm kinh nghiệm thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển trong nhiều lĩnh vực, bao gồm phát triển kinh tế và thúc đẩy việc làm, năng lượng và môi trường, hòa bình và an ninh. Tính đến năm 2017, GIZ có 20.726 nhân viên, trong đó khoảng 70% là nhân viên từ nước sở tại, có trụ sở làm việc ở 120 quốc gia.