Đối thoại trực tuyến với chủ đề “Nhà máy điện ảo và Lưu trữ năng lượng – Xu hướng chuyển đổi số cho hệ thống điện Việt Nam”

Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIET) trân trọng kính mời Quý vị đăng ký và tham dự buổi đối thoại trực tuyến với chủ đề “Nhà máy điện ảo và Lưu trữ năng lượng - Xu hướng chuyển đổi số cho hệ thống điện Việt Nam”. Thông tin chi tiết của buổi đối thoại trực tuyến bao gồm: Thời gian: 14:00 - 16:30, thứ sáu, ngày 17 tháng 09 năm 2021 Hình thức: Đối thoại trực tuyến (qua nền tảng Zoom) Ngôn ngữ: Tiếng Việt và tiếng Anh Buổi đối thoại sẽ quy tụ các nhà […]