GIỚI THIỆU

 

Được thành lập tháng 8/2018, Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIETSE) là một tổ chức nghiên cứu độc lập, với vai trò cầu nối giữa nghiên cứu và chính sách, với sứ mệnh thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam một cách hiệu quả, bền vững và tin cậy.

 

 

Quan điểm độc lập cùng mục tiêu vì xã hội và môi trường là giá trị cốt lõi trong hoạt động của VIETSE.

Mục tiêu

Mục tiêu tổng thể của VIET là hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam một cách hiệu quả và bền vững, phù hợp với luật pháp quốc gia và các hiệp định quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Các mục tiêu cụ thể của VIET như sau:

1

Nghiên cứu và cung cấp các phân tích khoa học nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam diễn ra một cách bền vững.

2

Xây dựng nền tảng chia sẻ thông tin, kết nối các chuyên gia trong nước và quốc tế trong lĩnh vực năng lượng và bảo vệ khí hậu.

3

Tổ chức diễn đàn đối thoại chính sách và kỹ thuật giữa các bên liên quan (các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, đối tác phát triển, doanh nghiệp, NGO và cộng đồng) về chuyển dịch năng lượng trong bối cảnh thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững và Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.