GIỚI THIỆU

Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIET) được thành lập vào tháng 8/2018 tại Hà Nội, là một tổ chức nghiên cứu độc lập, với vai trò là cầu nối giữa nghiên cứu và chính sách, với sứ mệnh thúc đẩy quá trình chuyển dịch của hệ thống năng lượng Việt Nam một cách bền vững và đáng tin cậy.

Sự độc lập của VIET có nguồn gốc từ sự tự chủ trong nghiên cứu của từng chuyên gia. Là một Doanh nghiệp Xã hội hoạt động phi lợi nhuận, VIET cam kết thực hiện các hoạt động vì Mục tiêu xã hội, môi trường.

Mục tiêu

Mục tiêu tổng thể của VIET là hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam một cách hiệu quả và bền vững, phù hợp với luật pháp quốc gia và các hiệp định quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Các mục tiêu cụ thể của VIET như sau:

1

Cung cấp nền tảng thuận lợi để tạo điều kiện thực hiện các hoạt động hợp tác phát triển trong lĩnh vực năng lượng;
Củng cố sự gắn kết và hiệu quả của viện trợ quốc tế.

2

Tăng cường tinh thần học hỏi qua việc chia sẻ thông tin và kết nối giữa những chuyên gia trong nước và quốc tế về các khía cạnh như cung cấp năng lượng bền vững, tiếp cận các dịch vụ năng lượng hiện đại và giá cả phải chăng, năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng.

3

Cung cấp diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao, đối thoại kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và các Đối tác, đại diện các doanh nghiệp, NGOs và các cộng đồng nghiên cứu về phát triển năng lượng trong bối cảnh các Mục tiêu Phát triển bền vững và Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.