Giới thiệu

Được thành lập tháng 8/2018, Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIETSE) là một tổ chức nghiên cứu độc lập, với vai trò cầu nối giữa nghiên cứu và chính sách, với sứ mệnh thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam một cách hiệu quả, bền vững và tin cậy.

Quan điểm độc lập cùng mục tiêu vì xã hội và môi trường là giá trị cốt lõi trong hoạt động của VIETSE.

Mục tiêu

1

Nghiên cứu và cung cấp các phân tích khoa học nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam diễn ra một cách bền vững.

2

Xây dựng nền tảng chia sẻ thông tin, kết nối các chuyên gia trong nước và quốc tế trong lĩnh vực năng lượng và bảo vệ khí hậu.

3

Tổ chức diễn đàn đối thoại chính sách và kỹ thuật giữa các bên liên quan (các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, đối tác phát triển, doanh nghiệp, NGO và cộng đồng) về chuyển dịch năng lượng trong bối cảnh thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững và Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Hoạt động

Nghiên cứu

VIETSE thực hiện các nghiên cứu liên quan tới kinh tế năng lượng, cơ chế tài chính, thông điệp chính sách nhằm củng cố quá trình chuyển dịch năng lượng và các hành động bảo vệ khí hậu của quốc gia. Các nghiên cứu của VIETSE được công bố trên nhiều kênh thông tin, mang đến các thông tin đa chiều đối với các vấn đề đặt ra trong quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam. Với các nghiên cứu này, VIETSE khẳng định vị thế là một tổ chức nghiên cứu (think-tank) độc lập, đóng góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Chuyên gia

VIETSE tổ chức các diễn đàn đối thoại, giúp gắn kết các chuyên gia đầu ngành bao gồm cả học thuật và kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng bên cạnh đại diện doanh nghiệp và những nhà hoạch định chính sách. Với mục tiêu cùng thảo luận, phân tích, và khuyến nghị các giải pháp tác động tích cực đến sự phát triển bền vững của quốc gia.

Tư vấn

Thuộc mạng lưới think-tank quốc tế, VIETSE cung cấp các tư vấn, phân tích và dự báo chuyên sâu tới các vấn đề liên quan tới năng lượng và bảo vệ khí hậu.

Đội ngũ

Bà Ngô Thị Tố Nhiên

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Ông Hà Dương Minh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Bà Trương An Hà

CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH NGHIÊN CỨU

Bà Trần Hoàng Anh

CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH NGHIÊN CỨU

Ông Phạm Duy Hoàng

CHUYÊN GIA NGHIÊN CỨU GIAO THÔNG

Ông Đào Xuân Hoàng

CÁN BỘ NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG

Bà Trần Hồng Vân

CHUYÊN GIA TRUYỀN THÔNG

Ông Nguyễn Minh Hoàng

CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG

Đối tác

Videos