Danh Bạ

Khoa Quản lý năng lượng – Đại học điện lực (EPU)
Việt Nam
Category : Đại học
Field of Activity : Giáo dục
Technology Focus : All
Address : 235 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tiền thân của Đại học Điện lực là Trường Công nghệ thực hành Hà Nội, do người Pháp thành lập năm 1898. Vào ngày 19 tháng 5 năm 2006, với Quyết định số 111/2006 / QĐ-TOT, Thủ tướng cho phép thành lập Đại học Điện lực trên cơ sở Cao đẳng Điện lực. Trường Đại học Điện lực là cơ sở đào tạo đại học, trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam, và Bộ Công nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Khoa quản lý năng lượng tại Đại học Điện lực với mục đích trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về: Tiết kiệm năng lượng, xây dựng và vận hành hệ thống quản lý năng lượng, phân tích kinh tế-tài chính dự án tiết kiệm năng lượng, công nghệ mới trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng đã thu hút hàng ngàn sinh viên trên khắp Việt Nam theo học.