Danh Bạ

Live & Learn Việt Nam
Việt Nam
Category : NGO
Field of Activity : Hoạt động xã hội
Technology Focus : All
Address : Số 30, ngõ 32/26, đường Tô Ngọc Vân, quận Tây Hồ, Hà Nội

Live & Learn là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào ngày 15 tháng 1 năm 2009 với sứ mệnh giảm thúc đẩy sự hiểu biết và hành động tích cực hơn cho một tương lai bền vững thông qua giáo dục, huy động cộng đồng và hợp tác hỗ trợ. Live & Learn Việt Nam là một trong những thành viên của Live & Learn Environmental Education (www.leelsearn.org), với kinh nghiệm làm việc phong phú trong phát triển cộng đồng và giáo dục bền vững ở châu Á-Thái Bình Dương.