Danh Bạ

Ngành Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo – Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH)
Việt Nam
Category : Đại học
Field of Activity : Giáo dục
Technology Focus : All
Address : Tòa nhà A21, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, là một trường Đại học Công lập tiêu chuẩn Quốc tế duy nhất được thành lập năm 2009 theo Hiệp định Liên Chính phủ giữa Việt Nam và Pháp ký ngày 12 tháng 11 năm 2009, theo quốc định số 2067 / QĐ-TOT ngày 9 tháng 12 năm 2009 của Thủ Tướng