Danh Bạ

Nhóm làm việc về Biến đổi Khí hậu (CCWG)
Việt Nam
Category : Mạng lưới
Technology Focus : All

Nhóm làm việc về biến đổi khí hậu ở Việt Nam (CCWG), được thành lập năm 2008, tập hợp các INGO, tổ chức phi chính phủ Việt Nam, các cơ quan phát triển, tổ chức, chuyên gia để trao đổi ý kiến ​​và thảo luận về các bài học kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất về cách cải thiện công việc giải quyết biến đổi khí hậu. Nhiệm vụ của mạng lưới là góp phần giảm thiểu thiệt hại của những người có hoàn cảnh đặc biệt ở Việt Nam trước tác động của biến đổi khí hậu bằng cách hướng tới sự bền vững về môi trường và kinh tế. Mạng hiện có hơn 100 NGO là thành viên, bao gồm 12 thành viên cốt lõi. CCWG hoạt động dưới sự bảo trợ của Trung tâm tài nguyên VUFO-NGO. Chủ tịch hiện tại của CCWG là WWF-Vietnam.