Danh Bạ

Nhóm đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG)
Việt Nam
Category : Mạng lưới
Technology Focus : All
Address : Phòng 702, Tầng 7, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Website : http://vepg.vn/

Vào tháng 6 năm 2017, Chính phủ Việt Nam cùng các Đối tác phát triển quốc tế chính thức thành lập Nhóm Đối tác năng lượng Việt Nam (VEPG) với mục tiêu tăng cường hợp tác, đối thoại và trao đổi kinh nghiệm cũng như kiến thức cho Ngành Năng lượng của đất nước. Mục tiêu chung của VEPG là sử dụng hiệu quả hỗ trợ quốc tế cho phát triển năng lượng bền vững tại Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc gia và các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.