Danh Bạ

SNV Việt Nam
Việt Nam
Category : NGO
Field of Activity : Hoạt động xã hội
Technology Focus : All
Address : Khách sạn La Thành, Tầng 3, Tòa nhà D, 218 Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội

Kể từ ngày 7 tháng 11 năm 2017, SNV là một thành viên ký kết chính thức cho Liên hiệp quốc toàn cầu (UNGC), một sáng kiến dựa trên nguyên tắc nhằm mục đích ảnh hưởng đến việc tạo ra một nền kinh tế toàn cầu bền vững và toàn diện hơn. SNV là một tổ chức phát triển quốc tế phi lợi nhuận, tạo ra sự khác biệt lâu dài trong cuộc sống của những người sống trong nghèo đói bằng cách giúp họ tăng thu nhập và tiếp cận các dịch vụ cơ bản. SVN tập trung vào ba lĩnh vực và có sự hiện diện địa phương lâu dài tại hơn 25 quốc gia ở Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh với đội ngũ hơn 1,300 nhân viên.