Danh Bạ

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)
Việt Nam
Category : Tập đoàn
Technology Focus : All
Address : Số 18 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam hay PVN), trước đây là Tổng cục Dầu khí Việt Nam, là một tập đoàn nhà nước được thành lập từ ngày 3 tháng 9 năm 1975. Petrovietnam tham gia vào lĩnh vực năng lượng, bao gồm cả dầu khí và năng lượng tái tạo. Với hơn 40 năm, Petrovietnam đã phát triển thành một mô hình kinh doanh tích hợp đầy đủ, từ thăm dò – sản xuất, lọc hóa dầu – hóa dầu, công nghiệp khí, khí đốt đến điện / phân bón và dịch vụ kỹ thuật dầu khí. Là một tập đoàn hàng đầu, PVN có vai trò chính trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia, phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao, hội nhập quốc tế và đầu tư ra nước ngoài.