Danh Bạ

Viện Khoa học Năng lượng (IES)
Việt Nam
Category : Học viện
Field of Activity : Nghiên cứu
Technology Focus : All
Address : Nhà A9, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Website : http://ies.vn/

Viện Khoa học Năng lượng (IES) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam, đã được thành lập theo Nghị định số 108/2012/ND-CP ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ. Viện đang là một tổ chức nghiên cứu và phát triển hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng và môi trường. Nhiệm vụ của IES là thực hiện các nghiên cứu cơ bản về khoa học và công nghệ năng lượng, áp dụng và chuyển giao thành tựu nghiên cứu mới của khoa học và công nghệ để đóng góp cho ngành công nghiệp phát triển tại Việt Nam, đào tạo các chuyên gia có trình độ cao và đào tạo sau đại học về khoa học và kỹ thuật năng lượng, tổ chức và thực hiện hợp tác quốc tế các hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển công nghệ năng lượng.