Danh Bạ

WWF Việt Nam
Việt Nam
Category : NGO
Technology Focus : All
Address : Số 6, ngõ 18 Nguyễn Cơ Thạch, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

WWF là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế đầu tiên hoạt động tại Việt Nam với xứ mệnh “Xây dựng một tương lai trong đó con người sống hài hoà với thiên nhiên”. Từ năm 1985, WWF đã hỗ trợ Việt Nam xây dựng chiến lược bảo tồn quốc gia và kể từ đó hợp tác chặt chẽ với chính phủ và các đối tác nhằm giải quyết những thách thức môi trường tại Việt Nam. WWF-Việt Nam là một phần của WWF–Greater Mekong bao gồm WWF-Campuchia, WWF-Lào, WWF-Thái Lan và WWF-Myanmar.