Cán bộ phân tích nghiên cứu về Năng lượng tái tạo
01/12/2021
Mô tả công việc Tham gia vào vị trí này, bạn sẽ phụ trách các vấn đề kỹ thuật tương ứng của VIETSE. Bạn sẽ trực tiếp tham gia vào […]
Tổ chức sự kiện
23/11/2021
Mô tả công việc: Trách nhiệm: Quyền lợi: Kinh nghiệm và kỹ năng yêu cầu: Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ (bao gồm thư xin việc, […]