Mạng lưới Nghiên cứu Độc lập Quốc tế (INETTT)

INETTT tập hợp các Tổ chức nghiên cứu chuyên về chuyển dịch năng lượng và biến đổi khí hậu ở nhiều quốc gia khác nhau trên toàn thế giới. Mạng lưới bao gồm nhiều tổ chức nghiên cứu đến từ 11 quốc gia được thành lập với mục đích:

  • Xây dựng các chương trình đào tạo chuyên môn (Chương trình đào tạo ngắn hạn cho các chuyên gia trẻ trong lĩnh vực năng lượng sạch, tổ chức bởi Agora – CHLB Đức);
  • Nghiên cứu, phổ biến các bài học kinh nghiệm liên quan đến quá trình chuyển dịch năng lượng bền vững của các quốc gia;
  • Thực hiện các dự án nghiên cứu các vấn đề nổi bật (Dự án nghiên cứu chuyển dịch năng lượng ở Đông Nam Á);
  • Xây dựng và chia sẻ thư viện và cơ sở dữ liệu.
Previous
Next

Đăng kí cập nhật thông tin mới nhất

Địa chỉ: Tầng 7 – Tòa nhà 18 Lý Thường Kiệt, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: +84 (0) 243 204 5554

Email: info@vietse.vn

VIETNAM INITIATIVE FOR ENERGY TRANSITION

SÁNG KIẾN VỀ CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Vietse © 2022. All Rights Reserved