Báo cáo tóm tắt về Luật Năng lượng Tái tạo và Cơ chế Đấu thầu tại Việt Nam

04/06/2019 - Trong BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

Báo cáo tóm tắt về Luật Năng lượng Tái tạo và Cơ chế Đấu thầu tại Việt Nam

Tóm tắt: Báo cáo tóm lược chính sách này đánh giá cơ sở lý luận để ban hành Luật Năng lượng tái tạo ở Việt Nam và sử dụng cơ chế Đấu thầu như một công cụ chính để phát triển năng lượng tái tạo thay thế cho cơ chế Giá bán điện (FiT).

Đăng kí cập nhật thông tin mới nhất

Địa chỉ: Tầng 7 – Tòa nhà 18 Lý Thường Kiệt, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: +84 (0) 243 204 5554

Email: info@vietse.vn

VIETNAM INITIATIVE FOR ENERGY TRANSITION

SÁNG KIẾN VỀ CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Vietse © 2022. All Rights Reserved