Đóng góp ý kiến cho Kết quả sơ bộ của Quy hoạch Điện VIII

17/09/2020 - Trong KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

Đóng góp ý kiến cho Kết quả sơ bộ của Quy hoạch Điện VIII

Quy hoạch phát triển điện lực 8 (PDP8) là một trong những bản quy hoạch kết cấu hạ tầng quan trọng của quốc gia. Bản Quy hoạch này được xây dựng dựa trên các nghiên cứu đa chiều với mục đích bảo đảm sự phát triển hệ thống điện trong ngắn và dài hạn cho từng vùng và toàn bộ quốc gia với độ tin cậy cao và mức chi phí phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế, xã hội quốc gia đồng thời hạn chế tối đa tác động xấu đến môi trường.

Bản đóng góp ý kiến của VIETSE gồm 07 đề xuất và góp ý, đặc biệt liên quan đến vấn đề thu xếp tài chính cho các nhà máy nhiệt điện sử dụng than, xây dựng cân đối cung – cầu nội vùng, tính toán chi phí cho giá thành điện mặt trời và các quy hoạch cảng biển, quy hoạch sử dụng đất, hạ tầng giao thông nhằm phục vụ cho sự phát triển của năng lượng tái tạo trong tương lai…

Các nội dung và dữ liệu trong tài liệu này đều có bản quyền. Trong trường hợp trích dẫn nội dung, đề nghị ghi nguồn như sau:

«Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam. 2020. Đóng góp ý kiến cho Kết quả sơ bộ của Quy hoạch Điện VIII».

Đăng kí cập nhật thông tin mới nhất

Địa chỉ: Tầng 7 – Tòa nhà 18 Lý Thường Kiệt, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: +84 (0) 243 204 5554

Email: info@vietse.vn

VIETNAM INITIATIVE FOR ENERGY TRANSITION

SÁNG KIẾN VỀ CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Vietse © 2022. All Rights Reserved