Kịch bản cho nhiệt điện than tại Việt Nam

Kịch bản cho nhiệt điện than tại Việt Nam

Tóm tắt: Báo cáo này cung cấp 3 kịch bản về tương lai phát triển nhiệt điện than tại Việt Nam. Kịch bản “Blazing up” tương ứng tình hình thực hiện các dự án điện trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh và báo cáo số 58/BC-BCT của Bộ Công thương cập nhật ngày 04/6/2019 về Tình hình thực hiện các dự án điện trong quy hoạch điện VII điều chỉnh. Kịch bản “Closed window” đưa ra bối cảnh khi đầu tư nhiệt điện than không còn mang lại nhiều lợi ích cho các nhà đầu tư. “Coal peak” nêu tình huống có thể xảy ra nếu nhà nước quyết định thực hiện quá trình chuyển dịch năng lượng quyết liệt, tạo điều kiện thuận lợi phát triển năng lượng tái tạo và giảm sự phụ thuộc vào nhiệt điện than.

Các nội dung và dữ liệu trong báo cáo này đều có bản quyền. Trong trường hợp trích dẫn nội dung, đề nghị ghi nguồn như sau:
«Minh Ha-Duong. Three scenarios for coal power in Vietnam. 2019. halshs-02263898v2».

Leave Your Comment

Đăng kí cập nhật thông tin mới nhất

Địa chỉ: Tầng 7 – Tòa nhà 18 Lý Thường Kiệt, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: +84 (0) 243 204 5554

Email: info@vietse.vn

VIETNAM INITIATIVE FOR ENERGY TRANSITION

SÁNG KIẾN VỀ CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Vietse © 2022. All Rights Reserved