Nghiên cứu mối liên hệ giữa thu nhập và mức độ sử dụng điện tại Việt Nam từ 2012-2016

Nghiên cứu mối liên hệ giữa thu nhập và mức độ sử dụng điện tại Việt Nam từ 2012-2016

Nghiên cứu này được trình bày bởi ông Nguyễn Hoài Sơn và ông Hà Dương Minh Xavier tại Hội nghị thường niên các nhà Kinh tế Việt Nam lần thứ 12 (VEAM) vào ngày 17 và 18 tháng 6 năm 2019 tại Đại học Đà Lạt, Lâm Đồng.

  • HoaiSon-20190618-IncomeAndElectricityPoverty-VEAM pdf (528kb) [ download ]

Đăng kí cập nhật thông tin mới nhất

Địa chỉ: Tầng 7 – Tòa nhà 18 Lý Thường Kiệt, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: +84 (0) 243 204 5554

Email: info@vietse.vn

VIETNAM INITIATIVE FOR ENERGY TRANSITION

SÁNG KIẾN VỀ CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Vietse © 2022. All Rights Reserved