Rà soát đánh giá các kịch bản năng lượng tại Việt Nam

Rà soát đánh giá các kịch bản năng lượng tại Việt Nam

Nghiên cứu này được thực hiện bởi bà Trần Hoàng Anh và trình bày bởi ông Nguyễn Trịnh Hoàng Anh tại Hội nghị thường niên các nhà Kinh tế Việt Nam lần thứ 12 (VEAM) vào ngày 17 tháng 6 năm 2019 tại Đại học Đà Lạt, Lâm Đồng.

  • THA-20190618-EnergyScenarioReview-VEAM2019 pdf (1573kb) [ download ]

Đăng kí cập nhật thông tin mới nhất

Địa chỉ: Tầng 7 – Tòa nhà 18 Lý Thường Kiệt, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: +84 (0) 243 204 5554

Email: info@vietse.vn

VIETNAM INITIATIVE FOR ENERGY TRANSITION

SÁNG KIẾN VỀ CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Vietse © 2022. All Rights Reserved