Tính kinh tế của đồng đốt sinh khối với than tại nhà máy nhiệt điện than ở Việt Nam

18/06/2019 - Trong BÀI BÁO KHOA HỌC

Tính kinh tế của đồng đốt sinh khối với than tại nhà máy nhiệt điện than ở Việt Nam

Nghiên cứu này được thực hiện và trình bày bởi bà Trương An Hà và ông Hà Dương Minh Xavier tại Hội nghị thường niên các nhà Kinh tế Việt Nam lần thứ 12 (VEAM) vào ngày 17 và 18 tháng 6 năm 2019 tại Đại học Đà Lạt, Lâm Đồng.

  • Truong-and-Ha-Duong-Economics-of-co-firing-rice-straw-with-coal-in-old pdf (567kb) [ download ]

Đăng kí cập nhật thông tin mới nhất

Địa chỉ: Tầng 7 – Tòa nhà 18 Lý Thường Kiệt, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: +84 (0) 243 204 5554

Email: info@vietse.vn

VIETNAM INITIATIVE FOR ENERGY TRANSITION

SÁNG KIẾN VỀ CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Vietse © 2022. All Rights Reserved