VIETSE – Báo cáo hoạt động cuối năm 2021

05/01/2022 - Trong BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

VIETSE - Báo cáo hoạt động cuối năm 2021

Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng Việt nam (VIETSE) xin gửi tới quý vị độc giả báo cáo tổng kết các hoạt động đáng nhớ trong năm vừa qua của chúng tôi.

Các nội dung và dữ liệu trong báo cáo này đều có bản quyền. Trong trường hợp trích dẫn nội dung, đề nghị ghi nguồn như sau: «Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam.2021.VIETSE Tiêu điểm 2021».

Đăng kí cập nhật thông tin mới nhất

Địa chỉ: Tầng 7 – Tòa nhà 18 Lý Thường Kiệt, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: +84 (0) 243 204 5554

Email: info@vietse.vn

VIETNAM INITIATIVE FOR ENERGY TRANSITION

SÁNG KIẾN VỀ CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Vietse © 2022. All Rights Reserved