Agora Energiewende

Chuyển dịch Năng lượng Agora (Agora Energiewende) là một tổ chức nghiên cứu uy tín quốc tế chuyên thực hiện các hoạt động nghiên cứu, tư vấn và định hướng các quyết định chính sách về năng lượng sạch tại Đức, Châu Âu và trên toàn cầu. Agora được thành lập vào năm 2012 bởi European Climate Foundation (ECF) và Mercator Foundation, đặt trụ sở tại Berlin, Đức với mục tiêu giải quyết những thách thức đặt ra bởi quá trình chuyển dịch năng lượng. Kể từ khi thành lập, Agora Energiewende đã trở thành một trong những viện nghiên cứu về chính sách năng lượng hàng đầu của Châu Âu.