GIZ

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH là tổ chức Hợp tác phát triển Đức, có trụ sở tại Bonn và Eschborn. GIZ có trên 50 năm kinh nghiệm thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển trong nhiều lĩnh vực, bao gồm phát triển kinh tế và thúc đẩy việc làm, năng lượng và môi trường, hòa bình và an ninh. Tính đến năm 2017, GIZ có 20.726 nhân viên, trong đó khoảng 70% là nhân viên từ nước sở tại, có trụ sở làm việc ở 120 quốc gia.