NewClimate Institute

Viện NewClimate (NewClimate Institute – NewClimate) hỗ trợ nghiên cứu và thực hiện hành động chống biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Tổ chức này thiết lập và chia sẻ kiến thức về các cuộc đàm phán khí hậu quốc tế, theo dõi các hành động vì bảo vệ khí hậu, khí hậu và phát triển, tài chính khí hậu và cơ chế thị trường carbon. NewClimate kết nối cập nhật nghiên cứu với các quy trình ra quyết định toàn cầu trên cơ sở thực tế, đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu tham vọng hành động chống lại biến đổi khí hậu và góp phần tìm kiếm các giải pháp bền vững và công bằng.