Chuyến đi Field trip của VIET từ góc nhìn trên cao