Thụy Điển và Áo đã ngừng sử dụng than để sản xuất điện