An ninh năng lượng Việt Nam 2023: Thị trường than và khí hóa lỏng toàn cầu

Việt Nam đã đạt được đỉnh khai thác dầu nhưng sản xuất khí nội địa đang gặp khó khăn và khó đạt được mức 100% theo kế hoạch, đỉnh khai thác khí sắp đạt nhưng Việt Nam có cơ hội để trì hoãn thời điểm này. Có được khung pháp lý và các cơ chế thị trường phù hợp như đấu thầu, hợp đồng mua bán điện trực tiếp… sẽ thu hút nguồn vốn đầu tư tư nhân vào các dự án mới về năng lượng gió và mặt trời.

Về tốc độ giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch ở Việt Nam, các kịch bản phát thải ròng bằng 0 đều thống nhất rằng đỉnh phát thải sẽ đến vào năm 2035 và chiến lược năng lượng chủ chốt nên đi theo hướng điện khí hóa dựa trên các nguồn điện tái tạo.

Nghiên cứu này tìm hiểu các phương án chính sách cho chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng, các thách thức cũng như phương án để thúc đẩy hiệu quả năng lượng, an ninh năng lượng và chuyển dịch năng lượng công bằng.