Mô hình dự báo: Giá điện và Nhu cầu lưu trữ nhằm vận hành linh hoạt hệ thống

Tài liệu các bài trình bày tại tọa đàm trực tuyến “Mô hình dự báo: Giá điện và Nhu cầu lưu trữ nhằm vận hành linh hoạt hệ thống” do VIETSE tổ chức ngày 31/5/2023, bao gồm:

  • Tổng quan ngành điện Việt Nam và định hướng phát triển (Thạc sĩ Trần Hoàng Anh, VIETSE)
  • Nhu cầu lưu trữ điện nhằm vận hành linh hoạt hệ thống điện Việt Nam (PGS.TS. Nguyễn Hồng Phương, Đại học Eindhoven, Hà Lan, và TS. Trần Thái Trung, Đại học RWTH Aachen, Đức)
  • Mô hình Dự báo giá điện ở Việt Nam (TS. Mai Thanh Tâm, Đại học Eindhoven, Hà Lan)
  • Mô hình linh hoạt – Vai trò của lưu trữ và các tùy chọn linh hoạt khác để tích hợp phần lớn năng lượng tái tạo biến đổi (Thạc sĩ Dimitri Pescia, Agora Energiewende, Đức)