Rủi ro khi đầu tư vào nhiệt điện than tại Việt Nam

BÀI BÁO KHOA HỌC

Tóm tắt: Năm 2016, Việt Nam dự kiến xây dựng một loạt các nhà máy nhiệt điện than mới, mở rộng công suất từ 13.1 GW vào 2015 đến 54.5 GW vào năm 2030. Sau ba năm thực hiện, các tiêu chuẩn khắt khe về môi trường, sự phát triển mạnh mẽ của năng lượng tái tạo, biến động giá than đã khiến các nhà đầu tư ngày càng thận trọng hơn trong việc xây dựng các nhà máy điện than tại Việt Nam.

Các nội dung và dữ liệu trong báo cáo này đều có bản quyền. Trong trường hợp trích dẫn nội dung, đề nghị ghi nguồn như sau:
«Minh Ha-Duong, 2019. “Stranded assets risk derails Vietnam’s plan for new coal power plants,” Working Papers halshs-02263622, HAL».