Tọa đàm trực tuyến “Cập nhật Chính sách phát triển Điện lực Việt Nam”

THÔNG ĐIỆP ĐỐI THOẠI

Tài liệu này được trình bày bởi bà Ngô Thị Tố Nhiên và nhóm nghiên cứu tại Sáng kiến Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIET) trong buổi tọa đàm trực tuyến về “Cập nhật Chính sách phát triển Điện lực Việt Nam” ngày 20 tháng 11 năm 2020:

4 nội dung chính bao gồm:

  • Hiện trạng hệ thống điện Việt Nam, cập nhật Chính sách và Quy hoạch ngành Điện lực.
  • Xu hướng phát triển điện gió ở Việt Nam, đối thoại về dự thảo cơ chế giá FIT cho điện gió.
  • Xu hướng phát triển điện mặt trời ở Việt Nam, đối thoại về dự thảo cơ chế đấu thầu các dự án điện mặt trời.
  • Trao đổi về Dự thảo Quy hoạch phát triển điện lực ở Việt Nam.