Tọa đàm trực tuyến “Cập nhật Chính sách phát triển Điện lực Việt Nam”

THÔNG ĐIỆP ĐỐI THOẠI

Tài liệu này được trình bày bởi bà Ngô Thị Tố Nhiên và nhóm nghiên cứu tại Sáng kiến Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIET) trong buổi tọa đàm trực tuyến về “Cập nhật Chính sách phát triển Điện lực Việt Nam” ngày 20 tháng 11 năm 2020:

4 nội dung chính bao gồm:

  • Hiện trạng hệ thống điện Việt Nam, cập nhật Chính sách và Quy hoạch ngành Điện lực.
  • Xu hướng phát triển điện gió ở Việt Nam, đối thoại về dự thảo cơ chế giá FIT cho điện gió.
  • Xu hướng phát triển điện mặt trời ở Việt Nam, đối thoại về dự thảo cơ chế đấu thầu các dự án điện mặt trời.
  • Trao đổi về Dự thảo Quy hoạch phát triển điện lực ở Việt Nam.

Các nội dung và dữ liệu trong bài trình bày này đều có bản quyền. Trong trường hợp trích dẫn nội dung, đề nghị ghi nguồn như sau:
«VIET SE (2020). Cập nhật Chính sách phát triển Điện lực Việt Nam, Sáng kiến chuyển dịch năng lượng Việt Nam, Hà Nội».