VIETSE – Báo cáo hoạt động cuối năm 2021

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng Việt nam (VIETSE) xin gửi tới quý vị độc giả báo cáo tổng kết các hoạt động đáng nhớ trong năm vừa qua của chúng tôi.

Các nội dung và dữ liệu trong báo cáo này đều có bản quyền. Trong trường hợp trích dẫn nội dung, đề nghị ghi nguồn như sau: «Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam.2021.VIETSE Tiêu điểm 2021».