VIETSE tiêu điểm 2022

REPORT

Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIETSE) xin gửi tới quý vị báo cáo tổng kết các hoạt động đáng nhớ trong năm vừa qua của chúng tôi.