Tọa đàm trực tuyến: “Phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam: các quy định đánh giá tác động môi trường và xã hội”

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) cùng Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIET) phối hợp tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến về “Phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam: các quy định đánh giá tác động môi trường và xã hội”. Chúng […]

Đối thoại trực tuyến với chủ đề “Nhà máy điện ảo và Lưu trữ năng lượng – Xu hướng chuyển đổi số cho hệ thống điện Việt Nam”

Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIET) trân trọng kính mời Quý vị đăng ký và tham dự buổi đối thoại trực tuyến với chủ đề “Nhà máy điện ảo và Lưu trữ năng lượng - Xu hướng chuyển đổi số cho hệ thống điện Việt Nam”. Thông tin chi tiết của […]

Tối ưu hoá vận hành liên hồ chứa thuỷ điện bằng hệ thống dự báo hỗ trợ ra quyết định

Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIETSE) phối hợp cùng Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) và Viện Thủy Động Lực Đan Mạch (Danish Hydraulic Institute – DHI) đã tiến hành thực hiện nghiên cứu liên quan đến thực trạng và giải pháp cho hệ thống dự […]