VIET công bố bản “Đóng góp ý kiến cho Kết quả sơ bộ của Quy hoạch Điện VIII”

Tin tức

Thời gian vừa qua, Bộ Công Thương đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo công bố từng phần dự thảo đề án “Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Quy hoạch Điện VIII). Dự thảo Quy hoạch điện VIII cho tới thời điểm này là kết quả của các nghiên cứu đa chiều, với mục đích đảm bảo sự phát triển của hệ thống điện trong từng giai đoạn, từng vùng lãnh thổ cũng như toàn bộ quốc gia với sự tin cậy, chi phí phù hợp và hạn […]

Đóng góp ý kiến cho Kết quả sơ bộ của Quy hoạch Điện VIII

Báo Cáo

Quy hoạch phát triển điện lực 8 (PDP8) là một trong những bản quy hoạch kết cấu hạ tầng quan trọng của quốc gia. Bản Quy hoạch này được xây dựng dựa trên các nghiên cứu đa chiều với mục đích bảo đảm sự phát triển hệ thống điện trong ngắn và dài hạn cho từng vùng và toàn bộ quốc gia với độ tin cậy cao và mức chi phí phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế, xã hội quốc gia đồng thời hạn chế tối đa tác động xấu đến môi trường. Bản đóng góp ý […]

Các kịch bản cho phát triển điện gió ở Việt Nam đến năm 2030

Báo Cáo

Tóm tắt: Việt Nam có tiềm năng rất lớn về năng lượng gió và chi phí sản xuất điện từ gió đã giảm liên tục trong một thập kỷ qua. Sau khi giá mua điện cho điện gió (FiT) trên bờ được nâng lên 8,5 UScents/kWh vào năm 2018, ngành công nghiệp này đã có nhiều khởi sắc. Việc thống kê các dự án điện gió hiện có trên đất liền ở Việt Nam cho thấy ngành này đang trên đà đáp ứng các mục tiêu của chính phủ cho năm 2020 và 2025. Chúng tôi đã nghiên cứu ba […]

Kịch bản cho nhiệt điện than tại Việt Nam

Báo Cáo

Tóm tắt: Báo cáo này cung cấp 3 kịch bản về tương lai phát triển nhiệt điện than tại Việt Nam. Kịch bản “Blazing up” tương ứng tình hình thực hiện các dự án điện trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh và báo cáo số 58/BC-BCT của Bộ Công thương cập nhật ngày 04/6/2019 về Tình hình thực hiện các dự án điện trong quy hoạch điện VII điều chỉnh. Kịch bản “Closed window” đưa ra bối cảnh khi đầu tư nhiệt điện than không còn mang lại nhiều lợi ích cho các nhà đầu tư. “Coal peak” nêu […]