VIET công bố bản “Đóng góp ý kiến cho Kết quả sơ bộ của Quy hoạch Điện VIII”

Tin tức

Thời gian vừa qua, Bộ Công Thương đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo công bố từng phần dự thảo đề án “Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Quy hoạch Điện VIII). Dự thảo Quy hoạch điện VIII cho tới thời điểm này là kết quả của các nghiên cứu đa chiều, với mục đích đảm bảo sự phát triển của hệ thống điện trong từng giai đoạn, từng vùng lãnh thổ cũng như toàn bộ quốc gia với sự tin cậy, chi phí phù hợp và hạn […]

Đóng góp ý kiến cho Kết quả sơ bộ của Quy hoạch Điện VIII

Báo Cáo

Quy hoạch phát triển điện lực 8 (PDP8) là một trong những bản quy hoạch kết cấu hạ tầng quan trọng của quốc gia. Bản Quy hoạch này được xây dựng dựa trên các nghiên cứu đa chiều với mục đích bảo đảm sự phát triển hệ thống điện trong ngắn và dài hạn cho từng vùng và toàn bộ quốc gia với độ tin cậy cao và mức chi phí phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế, xã hội quốc gia đồng thời hạn chế tối đa tác động xấu đến môi trường. Bản đóng góp ý […]

Khả năng tích hợp năng lượng tái tạo vào hệ thống lưới điện Việt Nam

Báo Cáo

Tài liệu này bao gồm ba nội dung được trình bày bởi bà Ngô Thị Tố Nhiên, TS. Nguyễn Hồng Phương và nhóm nghiên cứu về lưới điện tại Sáng kiến Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIET) trong buổi tọa đàm trực tuyến về “Khả năng tích hợp năng lượng tái tạo vào hệ thống lưới điện Việt Nam” ngày 19 tháng 6 năm 2020: Giới thiệu chung về bối cảnh hệ thống điện Việt Nam và các chính sách, kế hoạch phát triển năng lượng tái tạo và lưới điện tại Việt Nam Các kết quả nghiên cứu […]