'.Sắp diễn ra.'

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN VỀ “CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG CÔNG BẰNG TẠI VIỆT NAM: 2021 VÀ TƯƠNG LAI”

Sự kiện

Tổ chức Friedrich – Ebert – Stiftung (FES) phối hợp cùng Sáng kiến Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIET) và Ý thức Khí hậu (Climate Change) tổ chức buổi hội thảo trực tuyến giới thiệu nghiên cứu “Chuyển dịch năng lượng Công bằng tại Việt Nam: 2021 và tương lai”. Bản báo cáo này cập nhật diễn biến của quá trình chuyển dịch năng lượng diễn ra từ năm 2018 đến năm 2020. Hội thảo quy tụ các nhà hoạch định chính sách, đối tác phát triển, đại diện các cơ sở đào tạo, chuyên gia, doanh nghiệp và […]

Báo cáo về sự hài lòng và tiếp cận điện năng của Việt Nam giai đoạn 2008 – 2018

Tin tức

Trong các mục tiêu phát triển bền vững được các quốc gia đang hướng tới, quyền được tiếp cận năng lượng sạch là một mục tiêu quan trọng. Tuy nhiên, việc đo lường chỉ dựa vào các yếu tố có thể số hóa là chưa đầy đủ nhằm thể hiện các thành tưu đã đạt được của một quốc gia. Chính vì vậy, những khảo sát được thực hiện với các đối tượng là cần thiết. Nghiên cứu được thực hiện bởi Tiến sĩ Hà Dương Minh và Nguyễn Hoài Sơn, sử dụng các dữ liệu về tiếp cận, tiêu […]

'.Đã diễn ra.'

Bàn tròn thanh niên: Sáng tạo trong chuyển dịch năng lượng

Sự kiện

“Chuyển dịch năng lượng” là gì? Tại sao các chiến dịch về biến đổi khí hậu thường sử dụng các hình tuabin gió và pin mặt trời làm biểu tượng? Tổ chức GreenID, Youth4Climate và UNDP phối hợp tổ chức chương trình “BÀN TRÒN THANH NIÊN: Sáng tạo trong chuyển dịch năng lượng” với mục tiêu:  Gắn kết các bạn thanh niên đang lãnh đạo, tham gia hoặc đơn giản là quan tâm đến chủ đề “chuyển dịch năng lượng”  Tìm hiểu khái niệm “chuyển dịch năng lượng”  Thảo luận về mối quan hệ giữa BĐKH và hệ thống năng […]

'.Đã diễn ra.'

Câu chuyện năng lượng 2019

Sự kiện

Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn) phối hợp với Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIET) đã tổ chức buổi tọa đàm “Câu chuyện năng lượng” nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng bền vững tại Hà Nội vào ngày 24 tháng 8 năm 2019.