VIET SE đã tập hợp được các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước tham gia vào quá trình nghiên cứu, tư vấn của mình. VIET SE cũng duy trì đội ngũ nghiên cứu nòng cốt tinh gọn và linh hoạt nhằm đáp ứng các hoạt động của tổ chức.

Thành viên VIET SE

Đăng kí cập nhật thông tin mới nhất

Địa chỉ: Tầng 7 – Tòa nhà 18 Lý Thường Kiệt, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: +84 (0) 243 204 5554

Email: info@vietse.vn

VIETNAM INITIATIVE FOR ENERGY TRANSITION

SÁNG KIẾN VỀ CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Vietse © 2022. All Rights Reserved