VIETSE – Báo cáo hoạt động cuối năm 2021

Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng Việt nam (VIETSE) xin gửi tới quý vị độc giả báo cáo tổng kết các hoạt động đáng nhớ trong năm vừa qua […]