Kịch bản phát triển hydrogen xanh ở Việt Nam

Hydrogen xanh được đánh giá là nguồn nhiên liệu sạch được sản xuất từ công nghệ điện phân nước sử dụng năng lượng tái tạo, góp phần hướng đến mục […]

Sửa đổi bổ sung Luật Điện lực

Đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng truyền tải bắt kịp tiến độ xây dựng các nhà máy điện mới đang là một thách thức lớn đối với Tập […]