Thông cáo báo chí Buổi tọa đàm trực tuyến: “Phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam: Các quy định đánh giá tác động môi trường và xã hội”

Vào chiều ngày 18/08/2021, Toạ đàm trực tuyến “Phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam: các quy định đánh giá tác động môi trường và xã hội” đã được Sáng kiến Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIET) và Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp tổ chức thành công và thu hút sự quan tâm của hơn 300 thính giả tham dự, bao gồm các nhà hoạch đinh chính sách, đại diện doanh nghiệp, công ty tư vấn luật, tổ chức tài chính quốc tế, cán bộ kỹ thuật và các nhà nghiên cứu trong, ngoài nước.

Mở đầu buổi tọa đàm, TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA, đã có bài diễn văn khai mạc trong đó nhấn mạnh những tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo đa dạng của Việt Nam như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng sóng biển… Ông nhấn mạnh Đảng và Nhà nước ta đã đề ra mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 cho phát triển kinh tế biển tại Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ Tám – Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII. Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển năng lượng đã đề ra giải pháp “Xây dựng các chính sách hỗ trợ và cơ chế đột phá cho phát triển điện gió ngoài khơi gắn với triển khai thực hiện Chiến lược biển Việt Nam”. Ông đã đề cao vai trò của việc đánh giá tác động môi trường và xã hội trong phát triển ngành điện gió ngoài khơi, cần nghiên cứu kỹ lưỡng và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan.

Đại diện cho VIET – Giám đốc Điều hành bà Ngô Thị Tố Nhiên đã có bài trình bày về tổng quan phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam. Bài trình bày tóm tắt nhiều báo cáo liên quan đến tình hình phát triển điện gió ngoài khơi trên thế giới và trong nước cùng các minh chứng về khung chính sách hỗ trợ của các quốc gia đã phát triển thành công lĩnh vực này, như Anh, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Đài Loan … Phần tiếp theo, nhóm nghiên cứu của VIET trình bày và làm rõ những nội dung chính về các quy định đánh giá tác động môi trường và xã hội cho phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam. Trên cơ sở rà soát những yếu tố cần cân nhắc khi điều tra các tác động môi trường xã hội khi phát triển điện gió ngoài khơi, đối chiếu với các văn bản pháp lý liên quan của Việt Nam, đồng thời tham khảo kinh nghiệm từ quốc tế, nhóm nghiên cứu đã đưa ra những khuyến nghị chính sách và đề xuất giảm thiểu các tác động tiêu cực theo vòng đời của nhà máy điện gió ngoài khơi. Cụ thể:

1. Nên thành lập nhóm liên ngành để thúc đẩy hoàn thiện các chính sách phát triển điện gió ngoài khơi.
2. Cần giao cho một cơ quan nhà nước làm đầu mối chủ trì điều phối các hoạt động khảo sát, đánh giá và xác định vị trí dự án ĐGNK.
3. Bộ Tài nguyên và Môi trường cần chi tiết hóa các quy định của Luật Bảo vệ môi trường về đánh giá sơ bộ tác động môi trường bằng một khung hướng dẫn riêng đối với ĐGNK.
4. Cần chi tiết hóa, hoàn thiện khung hướng dẫn đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và một khung hướng dẫn chi tiết về thẩm tra báo cáo ĐTM để đảm bảo quy trình ĐTM được tuân thủ và thực hiện đúng, nội dung báo cáo ĐTM đầy đủ và chính xác.
5. Để cụ thể hóa kế hoạch quản lý môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần ban hành quy định về việc triển khai hệ thống quản lý môi trường và xã hội cùng với các kế hoạch hành động trước khi tiến hành giai đoạn xây lắp của dự án.
6. Nên có các công cụ theo dõi kiểm soát chất lượng cũng như các trách nhiệm gắn liền với các cơ quan thẩm định và hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM.

Phiên thảo luận diễn ra sôi nổi với rất nhiều câu hỏi thực tế triển khai các dự án điện gió tại Việt Nam giữa các diễn giả và 300 thính giả tham dự sự kiện. Tham gia thảo luận có sự góp mặt các đại biểu:

–  TSKH. Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
–  PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khoá XV;
–  Ông Vũ Mai Khanh – Phó Tổng Giám đốc Đầu tư phát triển và Dịch vụ, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.
–  Ông Lê Kim Hùng – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận;
–  TS. Lê Trọng Trải – Phó Giám đốc Trung tâm bảo tồn thiên Việt;

và đại diện các công ty quốc tế có nhiều kinh nghiệm trong triển khai dự án điện gió ngoài khơi như:

–  Ông Taco Hoencamp – Quản lý dự án cấp cao, Royal HaskoningDHV;
–  Ông Andrew Ho – Giám đốc Quan hệ Chính phủ và Chính sách thị trường Châu Á Thái Bình Dương, Tập đoàn Ørsted.

Các nội dung thảo luận đa chiều xoay quanh lĩnh vực điện gió ngoài khơi, các xung đột tiềm tàng giữa các nguồn lợi khác như ngư trường, dầu khí, sự di cư của các loài chim. Những kinh nghiệm thực tế với các công trình ngoài khơi của Vietsovpetro hay kinh nghiệm quốc tế của Øsrted và Royal HaskoningDHV về khung pháp lý áp dụng cho đánh giá tác động môi trường xã hội của điện gió ngoài khơi cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của các thính giả.

Quý độc giả có thể tham khảo nội dung trình bày của các diễn giả được đính kèm dưới đây.