TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

  • Tin tức
  • Sự kiện
  • Tất Cả
Tin tức
2 Tháng 2, 2021 admin

Hà Nội, 28/01/2021 | “Dự báo khí tượng chính xác là yếu tố quan trọng cho việc tích hợp các nguồn năng lượng như gió và mặt trời vào hệ thống lưới điện, đặc biệt khi tỉ trọng của các nguồn năng lượng này ở mức cao trong cơ cấu nguồn phát” – đây là ý kiến được đưa ra tại buổi hội thảo “Dự báo thời tiết và sản lượng điện” do Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIETSE) tổ chức. Quy tụ gần 50 nhà nghiên cứu, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và cơ quan […]

Tin tức
5 Tháng 1, 2021 admin

Sự phát triển của các nguồn năng lượng tái tạo tại Việt Nam trong năm vừa qua đặt ra yêu cầu về dự báo công suất phát nhằm thực hiện tốt công tác điều độ lưới điện. Và nền tảng cho hoạt động này chính là công tác dự báo khí tượng thủy văn trong ngắn và dài hạn.  Tổ chức Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng (VIETSE) dự kiến sẽ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Ảnh hưởng của điều kiện khí tượng đến điện Năng lượng Tái tạo” nhằm tập hợp các chuyên gia, […]

Đã diễn ra
Sự kiện
27 Tháng 12, 2020 admin
Tin tức
24 Tháng 11, 2020 admin

Chiều 20/11/2020, Tổ chức Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIET SE) đã tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến “Cập nhật Chính sách và Quy hoạch Phát triển Điện lực Việt Nam”. Mục đích của buổi tọa đàm nhằm có được các góc nhìn đa chiều về hiện trạng phát triển nguồn điện ở Việt Nam, xu hướng chuyển dịch năng lượng trong cơ cấu nguồn và thảo luận các chính sách cũng như các quan điểm quy hoạch điện lực đã được công bố gần đây. Buổi tọa đàm đã thu hút hơn 100 người […]

Đã diễn ra
Sự kiện
20 Tháng 11, 2020 admin

​   Thời gian vừa qua, đã có nhiều văn bản chỉ đạo của Chính phủ liên quan đến chính sách phát triển điện lực, đặc biệt là năng lượng tái tạo. Các văn bản chỉ đạo cho thấy tầm nhìn chiến lược của ngành trong dài hạn sẽ hướng đến phát triển hệ thống điện với sự tin cậy, chi phí phù hợp và hạn chế các tác động xấu tới môi trường. Nhằm có được các thảo luận đa chiều về chính sách phát triển ngành trong ngắn và dài hạn, Sáng kiến về Chuyển dịch năng lượng […]

Tin tức
2 Tháng 2, 2021 admin

Hà Nội, 28/01/2021 | “Dự báo khí tượng chính xác là yếu tố quan trọng cho việc tích hợp các nguồn năng lượng như gió và mặt trời vào hệ thống lưới điện, đặc biệt khi tỉ trọng của các nguồn năng lượng này ở mức cao trong cơ cấu nguồn phát” – đây là ý kiến được đưa ra tại buổi hội thảo “Dự báo thời tiết và sản lượng điện” do Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIETSE) tổ chức. Quy tụ gần 50 nhà nghiên cứu, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và cơ quan […]

Tin tức
5 Tháng 1, 2021 admin

Sự phát triển của các nguồn năng lượng tái tạo tại Việt Nam trong năm vừa qua đặt ra yêu cầu về dự báo công suất phát nhằm thực hiện tốt công tác điều độ lưới điện. Và nền tảng cho hoạt động này chính là công tác dự báo khí tượng thủy văn trong ngắn và dài hạn.  Tổ chức Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng (VIETSE) dự kiến sẽ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Ảnh hưởng của điều kiện khí tượng đến điện Năng lượng Tái tạo” nhằm tập hợp các chuyên gia, […]

Tin tức
24 Tháng 11, 2020 admin

Chiều 20/11/2020, Tổ chức Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIET SE) đã tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến “Cập nhật Chính sách và Quy hoạch Phát triển Điện lực Việt Nam”. Mục đích của buổi tọa đàm nhằm có được các góc nhìn đa chiều về hiện trạng phát triển nguồn điện ở Việt Nam, xu hướng chuyển dịch năng lượng trong cơ cấu nguồn và thảo luận các chính sách cũng như các quan điểm quy hoạch điện lực đã được công bố gần đây. Buổi tọa đàm đã thu hút hơn 100 người […]

Tin tức
19 Tháng 11, 2020 son.nguyen

Thời gian vừa qua, đã có nhiều văn bản chỉ đạo của Chính phủ liên quan đến chính sách phát triển điện lực, đặc biệt là năng lượng tái tạo. Các văn bản chỉ đạo cho thấy tầm nhìn chiến lược của ngành trong dài hạn sẽ hướng đến phát triển hệ thống điện với sự tin cậy, chi phí phù hợp và hạn chế các tác động xấu tới môi trường. Nhằm có được các thảo luận đa chiều về chính sách phát triển ngành trong ngắn và dài hạn, Sáng kiến về Chuyển dịch năng lượng dự kiến […]

Tin tức
4 Tháng 11, 2020 admin

Thời gian vừa qua, Bộ Công Thương đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo công bố từng phần dự thảo đề án “Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Quy hoạch Điện VIII). Dự thảo Quy hoạch điện VIII cho tới thời điểm này là kết quả của các nghiên cứu đa chiều, với mục đích đảm bảo sự phát triển của hệ thống điện trong từng giai đoạn, từng vùng lãnh thổ cũng như toàn bộ quốc gia với sự tin cậy, chi phí phù hợp và hạn […]

Đã diễn ra
Sự kiện
27 Tháng 12, 2020 admin
Đã diễn ra
Sự kiện
20 Tháng 11, 2020 admin

​   Thời gian vừa qua, đã có nhiều văn bản chỉ đạo của Chính phủ liên quan đến chính sách phát triển điện lực, đặc biệt là năng lượng tái tạo. Các văn bản chỉ đạo cho thấy tầm nhìn chiến lược của ngành trong dài hạn sẽ hướng đến phát triển hệ thống điện với sự tin cậy, chi phí phù hợp và hạn chế các tác động xấu tới môi trường. Nhằm có được các thảo luận đa chiều về chính sách phát triển ngành trong ngắn và dài hạn, Sáng kiến về Chuyển dịch năng lượng […]

Đã diễn ra
Sự kiện
19 Tháng 6, 2020 admin

Tính đến thời điểm tháng 12/2019, tổng công suất lắp đặt của hệ thống điện Việt Nam là 56 GW, trong đó, nguồn năng lượng sản xuất điện chính là từ nhiệt điện than (36%), thủy điện (30,3%), khí tự nhiên (13,3%), năng lượng tái tạo bao gồm điện gió (0,7%), điện mặt trời (8,4%) và thủy điện nhỏ (6,6%). Trong 6 tháng vừa qua chính sách phát triển nguồn điện của Việt Nam đã có những thay đổi lớn với các định hướng trong ngắn và dài hạn của Đảng và Chính phủ. Gần đây nhất, ngày 9 tháng […]

Đã diễn ra
Sự kiện
10 Tháng 6, 2020 admin

Diễn đàn bền vững Việt Nam 2020 (VSF-2020) sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 6 năm 2020 tại Hà Nội, Việt Nam.

Đã diễn ra
Sự kiện
18 Tháng 4, 2020 admin

Tính đến thời điểm này, tương lai cho các dự án điện gió vận hành thương mại sau ngày 1 tháng 11 năm 2021 chưa được xác định. Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Công Thương đề xuất và trình Chính phủ xem xét, quyết định cơ chế đấu thầu phát triển điện gió và giá mua điện. Tuy nhiên, ngày 9 tháng 4 năm 2020, Bộ Công thương đã có công văn số 2491/BCT-ĐL trình Thủ tướng Chính phủ xem xét: – Gia hạn thời gian áp dụng giá FIT cho các dự án điện gió ở […]