Chuyển dịch năng lượng công bằng: Bài học từ các nước đi đầu

Ngày càng nhiều quốc gia đã và đang tham gia vào quá trình thực hiện các mục tiêu về khí hậu, hướng đến tương lai “net-zero” vào năm 2050. Trong quá trình đó, thực hiện chuyển đổi năng lượng một cách công bằng và bền vững được coi là yếu tố kiên quyết. Mỗi quốc gia có một hoàn cảnh khác nhau khi bước trên quá trình này, và luôn có những bài học kinh nghiệm quý giá để các quốc gia khác tham khảo và học tập.

Với tinh thần đó, diễn đàn trực tuyến “Chuyển dịch năng lượng bền vững: Bài học kinh nghiệm trong quá trình hòa nhập và đặt mục tiêu ” được Agora Energiewende tổ chức vào ngày 6/7/2021 sẽ cho cung cấp những thông tin quý giá đến từ đại diện của các quốc gia như Đức, Ba lan, Nam Phi, Philippines hoặc Australia.

Quý độc giả có thể tham khảo thêm hội thảo này theo đường link dưới đây:

Agora – Just Energy Transition Cases & Learning on Inclusion and Aimbition