Chuyển đổi năng lượng trong thực tiễn: Sự thật dưới góc nhìn của INETTT

Chính phủ, các khu vực pháp lý và các tập đoàn đang gây sự chú ý với những tuyên bố về mục tiêu khí hậu mang tính tham vọng cao tới giữa thế kỷ 21. Việc thực hiện các cam kết này đòi hỏi các kế hoạch chính sách chuyên sâu và cấp tiến, trong nhiệm vụ này, lĩnh vực năng lượng và sự chuyển dịch năng lượng phải được đặt lên hàng đầu.

Là những tổ chức nghiên cứu độc lập, vai trò của chúng tôi trong việc hoạch định chính sách là hỗ trợ chuẩn bị con đường cho việc đưa ra quyết định và thực hiện chính sách một cách bền vững cho các mục tiêu được xác định trong Thỏa thuận Paris. Với suy nghĩ này, vào tháng 12 năm 2020, một nhóm các tổ chức nghiên cứu độc lập về chuyển dịch năng lượng quốc tế tại các nền kinh tế lớn và mới nổi trên toàn thế giới đã cùng nhau thành lập Mạng lưới quốc tế các Tổ chức nghiên cứu Độc lập về Chuyển dịch Năng lượng (INETTT).

Các thành viên trong mạng lưới INETTT thực hiện nghiên cứu và chuẩn bị “bài tập về nhà cho bộ môn chính sách” một cách chủ động và chiến lược mà không đợi tới lúc các nhà hoạch định chính sách hoặc người ra quyết định trong ngành sẵn sàng tìm kiếm giải pháp. Thay vào đó, họ tạo ra các phân tích đột phá và các đề xuất chính sách lớn cũng như là sử dụng những phân tích này để thúc đẩy tranh luận thành hành động.

Sự kiện bên lề chính thức của UNFCCC COP26 thiết kế để thể hiện các góc độ đa dạng được trình bày bởi các đối tác trong mạng lưới INETTT phân theo khu vực, chuyên đề và sự phát triển. Tập trung vào vai trò của các tổ chức nghiên cứu độc lập trong việc thực hiện Thỏa thuận Paris, nêu bật các nghiên cứu chính của họ, đồng thời giải thích các mục tiêu chiến lược và tác động của họ đối với việc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch năng lượng trong nước, cũng như các kế hoạch hành động trong tương lai.

Chương trình sự kiện đã diễn ra như sau:

Phần I – Các trường hợp can thiệp thành công trong hoạch định chính sách trong nước

  • Denise Fontanilla, Viện Khí hậu và Đô thị bền vững (Institute for Climate and Sustainable Cities – ICSC), Philippines
  • Mika Ohbayashi, Viện Năng lượng tái tạo (Renewable Energy Institute – REI), Nhật Bản
  • Ayşe Ceren Sari, Trung tâm chuyển dịch năng lượng SHURA , Thổ Nhĩ Kỳ

Phần II – Cách xác định và đối mặt với những thử thách cho việc chuyển dịch năng lượng

  • Ngô Thị Tố Nhiên, Sáng kiến chuyển dịch năng lượng (VIET), Việt Nam
  • Emilio Matsumura, E+ Institute, Brazil
  • Tracy Ledger, Viện nghiên cứu Công vụ (Public Affairs Research Institute – PARI), Nam Phi

Tải các bài thuyết trình của diễn giả tại đây.

Nguồn: Agora Energiewende.